Bodláci - oldskauti

Novinky Oddíl Oddíl živě Plácostroj Kontakty Mapa webu

Bodláci Oddíl - info Oldskauti

Oldskauti

"Sametová revoluce" nám přinesla kromě jiného i možnost, abychom se my "dříve narozené" a bývalé členky oddílu mohly opět scházet. Náš oldskautský oddíl č. 126 byl založen již na jaře 1990. Od té doby má stále asi 25 členek všech dřívějších oddílových generací, přičemž nejvíce je zastoupena generace z let po r. 1945 a po r. 1968.

Naše činnost se skládá ze schůzek, které se konají jednou za dva měsíce v klubovně oddílu a ze 6 výletů ve školním roce, z toho poslední před prázdninami je dvoudenní.

Program schůzek se skládá ze života skautské organizace české i zahraniční, z hodnocením právě uskutečněných výletů a z plánování dalších výletů. Navíc nám obvykle nezbude čas, jsme ženské upovídané a každá má řadu veledůležitých věcí, které musí sdělit ostatním.

Výlety se konají do bližšího i vzdálenějšího okolí Prahy, vždy do přírody, do nějakého méně či více známého hezkého místa. Chodíme za každého počasí, za uplynulých 10 let se nestalo, abychom výlet zrušily. Za to mnohokrát jsme šly v dešti, v blátě, dokonce i ve sněhové vánici, zkrátka v počasí, že by "psa nevyhnal".

Z let strávených v dětském oddíle nám zůstala láska k přírodě, k turistice, ale i vzájemné přátelství, ochota docela samozřejmě pomoci jedna druhé. To jsou hodnoty, kterých si všechny - po různých životních zkušenostech - opravdu vážíme. K tomu přidejte ještě spoustu legrace, smíchu, veselé nálady a zjistíte, proč jsme spolu vydržely uplynulých 10 let a určitě vydržíme i nadále.

Třeba Vás bude zajímat, že v minulém školním roce jsme šly z Okoře na Budeč a Holubice, z Berouna přes Tetín, Kodským polesím do Srbska, Klánovickými lesy, naučnou stezkou povodím Botiče, navštívily jsme zámek na Dobříši a památník Karla čapka na Strži, byly jsme na dvoudenním výletě v chatě v Karlickém údolí a okolí. Letos na podzim jsme jely do Liběchova a prohlédly si skalní sochy V. levého v okolních lesích, prošly se podél Labe v okolí Kostomlat a Ostré a na posledním výletě jsme se brodily bahnem podél Radotínského potoka a na trase z Choteče do Slivence.

Pokud máte zájem se k nám připojit, prosím ozvěte se! Rádi Vás opět uvidíme.

      Šed

 
© by Béra a webslave Nóblhóch