Bodláci - Letní tábor

Novinky Oddíl Oddíl živě Plácostroj Kontakty Mapa webu

Bodláci Oddíl - info Program Letní tábor

Letní tábor - pojeďte s námi

ilustrační foto

Máme tábor v krásném prostředí na rozhraní Třeboňské pánve a Českomoravské vysočiny. Bydlíme v teepee na louce u potoka uprostřed lesů.
Letní tábor ve školním roce 2023/2024 bude od 19.7. do 10.8.2024.
Program obdobný jako v minulých letech.
Účastnický poplatek je stanoven na 5.400,- Kč, pro nečleny oddílu na 6.700,- Kč.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přihlášce na letní tábor.
Fotky z minulých letních táborů najdete ve fotogalerii.

Vážení rodiče,
prosíme Vás, abyste se pečlivě seznámili s podmínkami účasti dítěte na letním táboře oddílu Bodláci, TOM 50601 Praha 6.
Přihláška ke stáhnutí

Podmínky účasti dítěte na táboře:

 1. Podmínky účasti dítěte na táboře nabývají účinnosti podpisem jednoho z rodičů dítěte na přihlášce na letní tábor. Podepsáním přihlášky dítěte jedním z rodičů dochází k uzavření smlouvy mezi rodičem dítěte a provozovatelem letního tábora - oddílem Bodláci.
 2. Rodiče se zavazují vybavit dítě předepsanou výzbrojí a výstrojí, označenou dle pokynů vedoucí tábora nebo jeho zástupce.
 3. V případě onemocnění dítěte nebo závažného porušení táborového řádu dítětem jsou rodiče povinni si po oznámení emailem nebo DopisemOnline pro dítě přijet nejpozději do 24 hodin.
 4. V případě, že se rodiče v době konání tábora nebudou zdržovat ve svém bydlišti, oznámí písemně vedení tábora svoji přechodnou adresu a telefon, případně emailovou adresu nebo uvedou svého zástupce, kterého vybaví ověřenou plnou mocí k případnému převzetí dítěte.
 5. V případě, že se rodiče v době konání tábora nebudou zdržovat ve svém bydlišti, oznámí písemně vedení tábora svoji přechodnou adresu a telefon nebo uvedou svého zástupce, kterého vybaví ověřenou plnou mocí k případnému převzetí dítěte.
 6. Potravinové zásilky, které dítě obdrží, budou předány do táborové kuchyně a rozděleny všem. Prosíme rodiče, aby zasílali potraviny, které lze používat ve veřejném stravování a s ohledem na to, že na letním táboře není žádné chladicí zařízení.
 7. V případě, že nebude poplatek za tábor uhrazen do 30.3., nemusí provozovatel dítě do letního tábora umístit.
 8. Odhlášení dítěte z letního tábora ze strany rodičů musí být provedeno písemně a to na adresu KČT, odbor TOM Bodláci Praha, Suchdolská 7, 165 00 Praha 6 (zakládá se jako doklad - odstoupení od smlouvy a slouží jako podklad pro vyúčtování).
 9. Provozovatel tábora - oddíl Bodláci si vyhrazuje právo na zvýšení táborového poplatku v případě, že dojde ke zvýšení vstupních cen o 5% (vzhledem k cenám k 1.10. ve stejném školním roce).
 10. Provozovatel tábora - oddíl Bodláci může buď před zahájením letního tábora nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v případě:
  a)
  - rodiče nedodrží podmínky účasti dítěte na letním táboře
  - dítě poruší táborový řád nebo svým chováním vážně narušuje chod tábora
  b)
  - že uskutečnění letního tábora je pro oddíl ekonomicky neúnosné,protože náklady vynaložené na letní tábor překračují náklady plánované nebo počet účastníků klesne pod minimální počet, a to nejpozději do 29 dnů před zahájením tábora
  - zrušení tábora z důvodu vyšší moci, tj. nepříznivého počasí, příkazu orgánu státní správy apod.. V tomto případě má provozovatel právo na úhradu dosud vynaložených nákladů.
  Storno poplatky:
  Stornopoplatky hradí rodiče dítěte a jsou splatné ihned.
  a) Pokud dítě bude odhlášeno do konce dubna, uhrazená záloha 700,- Kč se vrací rodičům.
  b) Plátci poplatku dítěte se vrací, v případě, že bude odhlášeno nejpozději:
  do 29 dnů před zahájením letního tábora: 100% ceny bez 700,- Kč
  do 21 dnů před zahájením letního tábora: 70% z ceny
  od 20 dnů do 2 dnů před zahájením letního tábora: 50% z ceny
  v předcházející den a v den zahájení letního tábora: 0% z ceny
  c) Pokud bude dítě odhlášeno v předcházejí den nebo v den zahájení tábora z důvodu nemoci doložené lékařským potvrzením nebo z důvodu nemoci doložené lékařským potvrzením nastoupí na tábor později nebo pokud dítě na tábor nastoupí a během tábora onemocní, vrací se poplatek za stravné a to za příslušný počet dní, které dítě na táboře nebylo po odečtení 5 dní (předzásobení). Lékařské potvrzení je nutné doložit při odhlášení.
  Upozorňujeme rodiče, že v případě, že poplatek na LT hradí odbory nebo zaměstnavatel, musíme vyúčtovaný rozdíl vracet zpět jim (tj. tomu, kdo je na dokladu označen jako plátce).
 11. Před odjezdem na tábor odevzdá dítě (nejpozději do 15.6.) vyplněný formulář Vyjádření k účasti dítěte na letním táboře vyplněné a potvrzené lékaři a rodiči. Pokud dítě nepředloží Vyjádření včas, vystavuje se nebezpečí, že nebude na tábor umístěno (podle zdravotního vyjádření se např. vybavuje lékárna tábora a zdravotník tábora se v případě nutnosti domlouvá s rodiči). V den nástupu na tábor (u vlaku) dítě předloží Prohlášení o bezinfekčnosti a zdrav. stavu, dále průkaz své zdravotní pojišťovny. Bez těchto dokladů nemůže být dítě do tábora přijato.
 12. Dítě nesmí mít ve stanu žádné léky ani vitamíny. Rodiče je předají zdravotníkovi.
 13. Návštěvy dítěte v průběhu tábora nejsou dovoleny.
 14. Tábor začíná v pátek 19.7.2024 a končí v sobotu 10.8.2024. Rodiče se zavazují předat dítě vedoucímu tábora nebo jeho zástupci osobně a převzít dítě od vedoucího tábora nebo jeho zástupce osobně. Dítě nebude předáno třetí osobě. Ve výjimečných případech lze předat dítě zákonnému zástupci rodičů na základě ověřené plné moci.
 15. Vedení tábora je nutné sdělit skutečný zdravotní stav dítěte. V případě, že při vstupní prohlídce zdravotníka na táboře bude shledán rozdíl ve zdravotním stavu, vystavují se rodiče nebezpečí, že bude dítě vráceno domů.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že na letním táboře prožijí Vaše děti stejně hezké prázdniny jako v předchozích letech.

Vedení oddílu Bodláci

Seznam věcí na tábor (na tři týdny):

Pro jednotlivce:
(Věci musí být označeny)
nafukovací matrace nebo karimatka, spací pytel, jídelní miska, příbor, tábornický nůž, nabroušená sekera, torna, chlebník, dva pláště do deště, dvoje holínky, turistické boty, polobotky nebo pevné botasky, cvičky nebo plátěnky, větrovka, píšťalka, oddílový kroj (tj. zelená plátěná košile s dlouhým rukávem s našitými odznaky a družinový šátek), opasek, sukně, 2 teplákové soupravy, dlouhé kalhoty (džíny), teplý svetr, 3 trička, 1 teplá flanelová košile, 1 zelená košile (nebo jakákoliv jiná pracovní), trenýrky, 1 pyžamo, šátek na hlavu, teplá čepice, teplé rukavice, klobouk nebo čepice proti slunci, 4 bavlněné ponožky, 3 teplé vlněné ponožky, 2 podkolenky, 1 punčochové kalhoty, 7 spodní prádlo, opalovačky, plavky, kapesníky, zástěra do kuchyně, 2 ručníky, 1 žínka, 1 utěrka na nádobí, sáček s toaletními potřebami (mýdlo, kartáček na ruce a na zuby, pasta na zuby, hřeben, zrcátko, krém na ruce a na opalování), krém a hadr na boty, mýdlo na praní, 2 x toaletní papír, baterka, 2 svíčky, KPZ, 5 korespondenčních lístků, zápalky, tužka, pero, zápisník, zpěvník, uzlovačka, poznámkový blok, RATAKU, zápisníky odd. zkoušek, kniha na čtení, provázek, dopisní papír, poštovní známky, šicí potřeby, osobní léky, prostředek proti komárům, škrabka na brambory, kapesné 100,- Kč, potvrzení o bezinfekčnosti (odevzdat u vlaku), průkaz zdravotní pojišťovny (odevzdat u vlaku), látka na palandu, igelitové sáčky na oblečení, jídlo na 1 den

Do květnové oddílové schůzky odevzdat vedoucí do oddílového inventáře: 1/2 kg hřebíků 7 cm

Pro družiny:
barvičky, nůžky, guma, polní láhev, věci na rukodělné práce, věci na pletení, háčkování, družinové písemnosti, herbář, sbírka dřevin, buzola, mapa okolí, obal na mapu, družinová vlajka, hůl na vlajku

 
© by Béra a webslave Nóblhóch